Var med på en helgmålsbön från Marums

1500-talskyrka i Västergötland. I programmet medverkar Birgittakören tillsammans med församlingens kantor och kyrkoherde

med sång och aftonbön.

Helgmålsbön från Marums kyrka

tillbakafilmer.html

Speltid: 5 minuter

DVD / VHS

STARTstart.html
FILMERfilmer.html
ANDAKTER
NYHETERnyheter.html
BESTÄLLbest.html
KONTAKTkontakt.html

sep production ab  |  box 109  |  532 22  skara  |  Tel. 0511 - 37 56 70  |  Fax. 0511 - 37 55 24  |  www.vardefullvideo.se