STARTstart.html
FILMERfilmer.html

ANDAKTER

Andakter

NYHETERnyheter.html
BESTÄLLbest.html
KONTAKTkontakt.html

sep production ab  |  box 109  |  532 22  skara  |  Tel. 0511 - 37 56 70  |  Fax. 0511 - 37 55 24  |  www.vardefullvideo.se

Värdefull Videos DVD-serie innehåller en andakt för varje söndags texter under året och är samlade i en box med

8 DVD-skivor. 


Utgångspunkt för programmen var att skapa ett material som är användbart på olika typer av institutioner, men det kan likaväl vara andaktsmaterial för den kyrkliga syföreningen eller någon annan grupp där det finns liknande behov. Inspelningarna kan vara en hjälp, så att ideella som vill engagera sig i t.ex. besök hos äldre, inte behöver känna sig hindrade av att de inte kan eller vill hålla en andakt. Andakterna är 8 - 15 minuter långa och innehåller textläsning, kort betraktelse, psalmsång och bön. Texterna följer första årgångens läsning.


Användningsområdena för andakterna begränsas bara av användarens fantasi.


Hela DVD-boxen med 62 andakter på 8 DVD är 990:-.

Moms och frakt tillkommer.

Se presentation av
Andakternapresentation.html
Artikel i
Kyrkans tidningtidning.html